VOLNOČASOVÉ ZAŘÍZENÍ

Cvičme a nenechme se rušit

Krásným příkladem naší práce je cvičební sál. Myšlenka řízení v investorovi nejprve vzbuzovala obavy, ty se ale následným používáním v praxi rozplynuly a  naopak změnili na radost z používání. Zde je vidět příklad kombinace mnoha technologií i provoz při cvičení, u kterého nechcete být rušeni. Příkladem mohou být automatizace oken, rolet, řízené slunečním svitem, odvětrání CO2 včetně řízení pohodové teploty co do chlazení i topení v termínech, kdy má cvičení probíhat.

Při řešení jsme se zaměřili na audio techniku, která dává klidný a krásný podkres i před cvičením v celých prostorách.

Bezpečnost je na prvním místě, takže součástí přístupového systému a ochrany osob požárními čidli je samozřejmost. Vše vzdáleně spravováno pro variabilitu.

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

© 2022 Resident Control s.r.o.
Tvorba webu HexaDesign logo-hexa