Předcházení poruchChytrý domov je vybaven různými typy detektorů schopnými rozpoznat únik plynu, přítomnost kouře, vody, či jiná nebezpečí. Inteligentní dům na ně nejen zavčasu reaguje, ale rovněž vás o nastalé situaci obratem informuje. Odvrátíte tak škody na majetku i na zdraví.

Podrobnější informace k ochraně a předcházení poruch na stránkách výrobce: